Bostadsministern på besök hos Fastighetsägare i Järva

Idag besökte bostadsminister Andreas Carlson (KD) Fastighetsägare i Järva för att få veta mer om föreningens arbete för att skapa trygghet och förebygga brott. Sedan Fastighetsägare i Järva startade sin verksamhet har lägenhetsinbrotten i Järvas stadsdelar minskat med 84 procent, samtidigt som de boendes trygghetsupplevelse har stärkts på flera områden. 

– Vi är väldigt glada över dagens besök av bostadsministern och företrädarna för de andra samarbetspartierna. De visade stort intresse för vår verksamhet och vi diskuterade bland annat hur vi kan fortsätta stärka det brottsförebyggande arbetet. De boende i Järva ska få en tryggare tillvaro och de nya bostäder som byggs i området ska få goda förutsättningar för trygghet och trivsel, säger Karin Göransson, verksamhetschef för Fastighetsägare i Järva.

 

Fastighetsägare i Järva bildades 2007 på initiativ av Svenska Bostäder för att stärka samverkan mellan hyresfastighetsägare, bostadsrättsföreningar och lokalfastighetsägare. Föreningen har idag ett 30-tal medlemmar, som tillsammans representerar ungefär 75 procent av lägenheterna i området. Föreningen jobbar också tillsammans med Stockholms stad och Polisen för att Järva ska vara en trygg, trivsam och välfungerande del av Stockholm. 

 

– Utanförskap och otrygghet påverkar hela samhället och särskilt vissa bostadsområden. Känslan av otrygghet i det egna bostadsområdet begränsar vardagslivet och påverkar möjligheten till delaktighet i samhället. Regeringen genomför just nu stora satsningar på att bekämpa den organiserade brottsligheten och öka tryggheten. Näringslivet och inte minst fastighetsägare har en viktig roll i detta arbete, säger bostadsminister Andreas Carlson.

Sedan Fastighetsägare i Järva startade sin verksamhet har lägenhetsinbrotten i området minskat med 84 procent. Samtidigt har Svenska Bostäders trygghetsindex – som bland annat mäter kontakt med grannar, belysning samt personlig trygghet i trapphuset och området – förbättrats på samtliga utvalda mätområden. 

 

– Det är lätt att man får en ganska endimensionell bild av utvecklingen i Järvaområdet om man bara läser nyheter och aldrig vistas här. Genom samverkan mellan lokalsamhällets bärande aktörer bidrar vi varje dag till en positiv utveckling och ökad trygghet för invånarna, säger Karin Göransson.För kommentarer eller mer information, kontakta gärna:

Karin Göransson
Verksamhetschef Fastighetsägare i Järva 
karin.goransson@jarvafast.se eller 073-524 40 79