Utbildning med fokus på våld i nära relation

Fastighetsägare i Järva har i samarbete med Relationsvåldsteamet i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och polisens Brott i nära relationer-grupp i Järva arrangerat en utbildning med fokus på våld i nära relationer.

Deltagare under utbildningen, som hölls 19 och 27 april, var främst bovärdar, fastighetstekniker och andra roller som jobbar mycket på plats ute i fastigheterna.

Under utbildningens två timmar fick deltagarna lära sig mer om och diskutera:

  • Vad är våld i nära relation och vilka typer av våld handlar det oftast om?
  • Vilka tecken uppvisar en person som är utsatt för våld i nära relation?
  • Hur kan man i en bostad se spår av relationsvåld?
  • Hur ska man bemöta någon som man tror är utsatt för våld i nära relation?
  • På vilka andra sätt kan och bör man agera på vid sådan misstanke?
  • Vad gör Relationsvåldsteamet, socialtjänsten och polisen?
  • Vad händer efter en anmälan?
  • Hur kan fastighetsägare arbeta effektivt med de här problemen?

Ett stort tack till alla deltagare, polisen och Relationsvåldsteamet för ert engagemang!

Vill du och dina kollegor också lära er mer om hur ni kan upptäcka och agera vid misstänkt våld i nära relationer? Mejla till info@jarvafast.se och meddela att du vill bli inbjuden till nästa utbildningsomgång, så återkommer vi när den är inplanerad.