Fokus Järva samordnar och kraftsamlar insatser

En samlad satsning och plan för Järvas utveckling. Vi har intervjuat Karin Ahlzén, utvecklingschef på Fokus Järva, som vill öka effekten och tempot i förändringsarbetet genom att samordna de goda krafter som jobbar för stadsdelarnas utveckling.

– Fokus Järva ska bidra till ökad social hållbarhet och tryggare och trivsammare stadsdelar, säger Karin Ahlzén, utvecklingschef för Fokus Järva.

Fokus Järva har startats för att skapa en sammanhängande satsning och en samlad plan för utvecklingen av Järva. Karin Ahlzén, som jobbar på stadsledningskontoret och är utvecklingschef för Fokus Järva, har en samordnande roll.

– Arbetet i Fokus Järva sker inom ramen för stadens ordinarie verksamhet i bolag och förvaltningar, till exempel exploateringskontoret, trafikkontoret, arbetsmarknadsförvaltningen, socialtjänsten, kulturförvaltningen, idrottsförvaltningen med flera. Min uppgift är att hitta synergier och områden att förstärka. När jag ser att olika förvaltningar har samma mål eller uppdrag försöker jag samordna dem så att resultatet blir kraftfullare. Det är inte jag som gör jobbet – hela staden kraftsamlar, säger Karin.

Det är också till stor del en utåtriktad verksamhet, där Karin möter många olika aktörer, bland annat inom bygg- och fastighetsbranschen.

– Vi har ambitionen att samordna och stärka bostadsbyggandet, men fokuserar också på mjukare insatser inom välfärdsområdet. Fokus Järva innehåller satsningar på barn och unga, fritidsaktiviteter, idrott och kultur samt satsningar på ökad sysselsättningsgrad. Vårt arbete handlar om såväl fysisk miljö och stadsbyggande som olika välfärdsinsatser, berättar Karin Ahlzén.

Många nya bostäder, men ojämn fördelning
Idag planeras mer än 10 000 nya bostäder i Järva, främst i norra delen med Kista, Husby och Akalla. Här vill Fokus Järva bidra till att säkerställa både kvalitet och genomförbarhet i projekten. Karin Ahlzén berättar också att det finns ett särskilt fokus på Rinkeby, Tensta och Hjulsta. Det är stadsdelar med stor potential, men som inte har så mycket pågående bostadsbyggande i dagsläget, enligt Karin.

– Vi ser över utvecklingsmöjligheterna för att hitta ytterligare bostadspotential. Här behövs fler större lägenheter med flera rum, så att människor kan bo kvar och göra bostadskarriär i sin egen stadsdel.

Grönområden, platssamverkan och tryggare fastigheter
Fokus Järva innebär också insatser i den gröna miljön och det offentliga rummet. Det pågår en hel del parkutvecklingsprojekt i flera av stadsdelsområdena. Karin Ahlzén menar att det här är viktiga insatser som ligger nära invånarna och kan genomföras med lite kortare tidshorisonter, i väntan på de förändringar som tar längre tid. Satsningar på närmiljön, till exempel grönområden, torg och andra lokala mötesplatser, gör stor skillnad i människors vardag.

– Vi har ett väldigt bra samarbete med Fastighetsägare i Järva inom bland annat platssamverkan och att bidra till stadsmiljöer som är hela, rena och snygga. Fastighetsägare i Järva har också tydligt visat hur stor effekt trygghetsskapande åtgärder har, inte minst säkerhetsbesiktningar av fastigheter. Den typen av åtgärder vill jag uppmuntra fler fastighetsägare att genomföra, avslutar Karin Ahlzén.