Brottsförebyggande arbete, lokalt och långsiktigt är polisen Frank Carlssons ledstjärnor

Frank Carlsson har arbetat som polis i drygt 25 år, främst i Västerort och framför allt förebyggande, lokalt och långsiktigt.

Han har bland annat varit samordnare för det brottsförebyggande arbetet i västerort och har även arbetat mycket med brottsofferfrågor.

Att arbeta med social preventionen har man gjort länge men den situationella preventionen har inte funnits med på samma sätt, enligt Frank. Han har erfarenhet från bägge och arbetade tidigt med att bland annat ta fram rutiner för att strukturerat protokollföra situationella åtgärdsbehov i samband med besiktningar av flerfamiljsfastigheter.

Idag är Frank områdespolis och arbetar såväl operativ som strategiskt. Gruppen Frank tillhör arbetar bland annat mot nyrekrytering till kriminalitet vilket innebär att ungdomar är i fokus.

Områdespolis Frank Carlsson
Områdepolisgruppen har en god kännedom om områdets ungdomar och samarbetar bland annat med skolor, fritidsgårdar och socialtjänsten, men även internt med ungdomsutredningsgruppen . Med Franks breda och långa bakgrund blir han även involverad i polisens volontärer, grannsamverkan, kontakt med fastighetsägare med flera. – Min roll är självutnämnd brottsförebyggare både när det gäller det sociala och det situationella, säger Frank med ett skratt.

Samverkan är avgörande

Frank menar att samverkan är avgörande och att fastighetsägarna är en av de två-tre viktigaste aktörerna. – Alla bor hos en förvaltare vare sig man är hederlig eller kriminell. Det sker barnvagnsstölder, cykelstölder, bilstölder, det dealas narkotika och göms vapen. Både i fastigheterna och i dess anslutning sker det saker, det är därför viktigt att samverka med fastighetsskötare, bovärdar och andra, säger Frank. – I områdena finns många som har arbetat länge och har väldigt god koll på sina fastigheter, området, trapphusen och de som bor där. Det finns ingen som kan detta bättre än dem, lägger han till. Frank säger att polisen aldrig kommer att kunna gripa bort brottsligheten. – Vi kan återställa ordningen men kan inte åtgärda platserna eller själva förändra ungdomarna, där kommer fastighetsägare, föräldrar, skola, socialtjänsten, kriminalvård med flera in, menar Frank.

Nyrekryteringen måste stoppas

En av flera riskfaktorer för barn och ungdomar, som Frank ser, är dåligt integrerade föräldrar och dåliga språkkunskaper, det leder till sämre kunskap om sociala normer och samhället. Bland utmaningarna finns en segregerad skola, öppna drogsscener och socialt dåliga förebilder på nära håll. – Vi har en väldigt stor utmaning i samhället och att stoppa nyrekryteringen är a och o. Det är långt ifrån enbart polisens uppgift. Samhället måste arbeta på väldigt bred front och i samverkan, föräldrarna, skolan, socialtjänsten, och få till en meningsfull fritid, om någon börjar hamna snett, säger Frank. Frank tycker att samverkan har blivit mycket bättre under de tio år han varit i Järva. Fler poliser ser och förstår vikten av samverkan och det kommer ofta in tips. Han tycker också att det situationella arbetet syns vid trygghetsvandringarna som visar att den yttre miljön i det offentliga rummet generellt är renare och snyggare.

Fastighetsägarna har stora möjligheter

Fastighetsägaren är central i lokalsamhället, det är så mycket som utgår därifrån och det ställer höga krav på fastighetsägarna. Att vara en stor aktör ger stora möjligheter och ett stort ansvar vad gäller olovlig andrahandsuthyrning, att ha koll på sina ytor, källarutrymmen, lokaler som hyrs ut, att man underhåller fastigheterna, har ett bra skalskydd, sköter den yttre miljön med mera. Frank tycker att det är tydligt vilka fastighetsägare som sköter om sitt bestånd mer aktivt. – Broken windows är ingen hittepå-teori, den har verkligen effekter. Ett tydligt ägarskap och att det är en omhändertagen plats är viktigt. Detta arbete behöver ha en tydlig del i planering och budget, det är ett långsiktigt och ständigt pågående arbete, säger Frank. De senaste årens stora minskning av bostadsinbrott i Järva kan bero på flera olika orsaker men en viktig del i det är en god samverkan och att fastighetsägarna gör sitt jobb, menar han.

Det är många faktorer som gör att det uppstår brott

Det finns mycket som påverkar brottsligheten. Fastighetsägarnas strukturerade arbete är viktigt men brottsligheten påverkas även av hur framgångsrik polisen har varit, hur aktiva de boende är i till exempel grannsamverkan och naturligtvis även av andra sociala faktorer. I vissa fall kan till och med vädret påverka i viss utsträckning. Kriminaliteten i sig kan också påverka. – Det finns mycket som påverkar brottsligheten. Fastighetsägare har stora möjligheter, dom är viktiga och centrala, men det är även civilsamhället och alla andra aktörer. Alla kan bidra med någon liten del, avslutar Frank.  

Text: Katarina Magnusson