Trygg, trivsam och trevlig sommar!

Vi i föreningen har haft ett intensivt halvår med att arbeta med verksamheten och utvecklingen av föreningen.

Under det första halvåret har vi tackat av vår VD Ulf Malm efter hans långa tid i föreningen och rekryterat en ny verksamhetschef. Vi ser fram mot att fortsätta vårt utvecklingsarbete tillsammans med Karin Göransson som börjar hos oss den 15 augusti.

Mycket av det arbete som är gjort de senaste åren har lagt grunden till många av de delar som nu faller på plats. Vi fortsätter att tillsammans med er driva de frågor som är viktiga för att stadsdelen ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm med bra rykte och högt anseende.

Ett av våra utvecklingsprojekt inom sophantering kommer att fortlöpa efter sommaren och vi kommer att presentera det närmare under hösten.

Det är mycket som händer i våra områden och ibland kan det vara svårt att hinna reflektera över allt bra som görs för att skapa tryggare områden. Det finns mycket att berätta om. Information som vi alla behöver bli bättre på att dela med oss av, till exempel trygghetsbesiktningar med uppföljande åtgärder som betyder mycket för tryggheten och trivseln. För att kunna följa oss och alltid vara uppdaterad på vad som händer, följ oss på LinkedIn och Facebook.

Sist men absolut inte minst vill vi på kansliet tacka medlemmar och samverkanspartners!
Ni är viktiga grundstenar till att vi lyckats komma så långt som vi har gjort.
Vi ser fram mot en spännande höst tillsammans med er.
Vecka 28-31 har kansliet semesterstängt!
Trevlig sommar!
Sanna Berg
Tf VD

Planeringslunch i Akalla tillsammans med systerföreningen i Hässelby-Vällingby. Anna-Karin Pettersson, projektledare Hässelby-Vällingby Fastighetsägare. Från Fastighetsägare i Järva: Linnea Eklöf, projektledare, Jonathan Gustafsson Berg och Sanna Berg, tf VD.
Planeringslunch i Akalla tillsammans med systerföreningen i Hässelby-Vällingby. Anna-Karin Pettersson, projektledare Hässelby-Vällingby Fastighetsägare. Från Fastighetsägare i Järva: Linnea Eklöf, projektledare, Jonathan Gustafsson Berg och Sanna Berg, tf VD.