Återbruket i Rinkeby

Återbruket på Rinkebystråket öppnade i juni. Med det vill Stockholms Vatten och Avfall förbättra servicen för närboende i Rinkeby och övriga Järva samt för andra Stockholmare som vill göra sig av med avfall och andra ägodelar på ett enkelt sätt.

Återbruket är till för att göra det enklare att återbruka och återvinna och har organiserats för att minska mängden avfall. Besökare kan även lämna in ägodelar som de inte längre behöver men som kan ha ett betydande värde för någon annan.

Här kan du läsa mer och se öppettider