Trygghetsbesiktningar/ trygghetscertifiering

Besiktningar utgör ett av de grundläggande arbetssätten för att bedöma vilka åtgärder som behövs för att öka trygghet och säkerhet i medlemmarnas fastigheter. Fastighetsägarföreningarna i Järva, Skärholmen, Rågsved och Hässelby/Vällingby har utarbetat FS Trygghetscertifiering, som är en kvalitetskontroll för ökad trygghet och minskad utsatthet för brott i bostadsfastigheter. Kontrollen utförs med en checklista, som kan användas både i befintlig bebyggelse och i nyproduktion. Metoden är beprövad och har gett dokumenterat goda resultat med kraftigt minskad utsatthet för brottslighet och ökad upplevd trygghet i de bostadsfastigheter där de åtgärder som krävs genomförts.

Syftet med besiktningarna är att tydliggöra eventuella brister i skalskydd och miljön i anslutning till fastigheter som påverkar tryggheten och säkerheten negativt för boende, lokalhyresgäster och besökare. Resultaten från besiktningarna redovisas skriftligt och muntligt för fastighetsägaren.

Tidigare trygghetskartläggningar och mätningar visade att många invånare i Järva kände sig otrygga. Detta i kombination med polisanmälningsstatistik gjorde att det fanns ett tydligt underlag för en problemanalys. Därför påbörjade Fastighetsägare i Järva samt dess medlemmar ett arbete med trygghetsbesiktningar. Arbetet utgår från en modell med checklistor som föreningen utvecklat från ett trygghetsarbete benämnt BoTryggt 05. Dessa checklistor är speciellt framtagna för att kontrollera flerbostadshus och parkeringsmiljöer. Checklistorna tar bland annat upp frågor som berör belysning, buskage, cykelparkeringar, entrépartier, lås, tvättstugor och källarförråd. Frågorna handlar om både förvaltningsrutiner och fysiska åtgärder.

I nuläget har merparten av föreningens fastigheter genomgått en trygghetsbesiktning. Vi anser att trygghetsbesiktningar och väl genomförda åtgärder i anslutning till dessa utgör en grund för att vidare utveckla tryggheten på Järva.

Läs mer om Trygghetsbesiktningar i en artikel från februari 2019