brottsförebyggande

Studiebesök tillsammans med Familjebostäder hos Signalisten inför pilotprojekt för trygga, trivsamma och hållbara miljörum.

Pilotprojekt för trygga, trivsamma och hållbara miljöstugor

Förra veckan besökte föreningen tillsammans med Familjebostäder fastighetsbolaget Signalisten i Solna för att få veta mer om deras arbete med miljöstugor. Signalisten berättade om hur man har arbetat i hela processen med både kommunikation gentemot hyresgäster till ombyggnation och utformning av miljöstugorna för att underlätta sortering och skapa en trevligare miljö. Signalistens arbete är en

Pilotprojekt för trygga, trivsamma och hållbara miljöstugor Läs mer »

Tack styrelse, medlemmar och samarbetspartners för ett fantastiskt verksamhetsår!

Fastighetsägare i Järva ser tillbaka på 2022 som ett händelserikt och spännande år. Vi har haft fokus på att etablera relationer och arbeta med konkret trygghet i våra bostadsområden. Innan vi vilar upp oss för ett nytt spännande 2023 vill vi blicka tillbaka på 2022. Våra medlemmar har genomfört över 20 trygghetsbesiktningar, det innebär att

Tack styrelse, medlemmar och samarbetspartners för ett fantastiskt verksamhetsår! Läs mer »