BID-nätverksträff hos Fastighetsägarna Stockholm

Förra veckan var vi på BID-nätverksträff hos Fastighetsägarna Stockholm. Det var ett intressant möte med information om olika aktiviteter i föreningarna.

Vi fick möjlighet att träffa kollegor från Skärholmens Fastighetsägare, Jordbro i Samverkan, Vivalla-Boglundsängen Fastighetsägare, Gottsunda/Valsätra Fastighetsägare, Bro Utveckling, Vi är Valsta, Trygg i Märsta, Samverkan i Huddinge och BID-Flemingsberg.

Jonathan Sjösvärd, Skärholmens Fastighetsägare, beskrev föreningens arbete med Trygga trappan som är en metod för att stoppa systematiskt häng i trapphus och allmänna utrymmen. Metoden innebär att fastighetsägare skriver ett samarbetsavtal med polisen om att de får lagföra obehöriga som hänger i trapphus. En förutsättning för detta är att fastigheterna har ett fullgott skalskydd, så att obehöriga inte kan ta sig in.

Helena Kihlanki från Trygg i Märsta berättade om hur de arbetar med tryggheten för lokalhyresgäster. Föreningens medlemmar har ett stort antal lokalhyresgäster som är viktiga för områdets attraktivitet och trygghet.

Rasmus Vanagan, Bro Utveckling, berättade om hur de arbetar med ferieungdomar där de samordnar satsningen på feriearbete för ungdomar i kommunen. Arbetet sker både på kommunal mark och medlemmars mark och omfatta bland annat att måla tunnlar vilket resulterat i att klottret i tunnlarna minska markant.

Vi diskuterade även kommande teman och platsbesök som vi ser fram emot. Särskilt trevligt tycker vi det var att se en skylt med Tensta i Fastighetsägarnas lokaler. 😊

Tack för en bra eftermiddag!