Välkommen på trygghetsinventering i Tensta

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning tillsammans med Fastighetsägare i Järva arrangerar löpande tygghetsinventeringar i Tensta för att möjliggöra dialog med boende i området och för att gemensamt identifiera otrygga platser och brister i utemiljön.

Från förvaltningen deltar bland annat preventionssamordnare, parkingenjörer och fältassistenter. Polis, fastighetsägare och andra aktörer deltar också. Vandringen dokumenteras med foto och protokoll som sedan skickas till ansvariga markägare för åtgärd.

Start vid: Medborgarkontoret, Tenstagången 18
När: Onsdag 15 februari klockan 18.00 – 19.30
Anmäl: Anmäl ditt deltagande senast den 14 februari till Trygghet.spanga-tensta@stockholm.se

Klä dig varmt! Efter genomförd vandring bjuds på korv med bröd och dryck i Blå huset.

Varmt välkommen att delta – dina åsikter och synpunkter är viktiga!