Välkommen på trygghetsinventering i Hjulsta

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning tillsammans med Fastighetsägare i Järva arrangerar löpande tygghetsinventeringar i Hjulsta för att möjliggöra dialog med boende i området och för att gemensamt identifiera otrygga platser och brister i utemiljön.

Från förvaltningen deltar bland annat preventionssamordnare, parkingenjörer och fältassistenter. Polis, fastighetsägare och andra aktörer deltar också. Vandringen dokumenteras med foto och protokoll som sedan skickas till ansvariga markägare för åtgärd.

Start vid: Hjuset fritidsgård, Hjulsta backar 6
När: Tisdag 21 februari klockan 17.00 – 18.30
Anmäl: Anmäl ditt deltagande senast den 20 februari till Trygghet.spanga-tensta@stockholm.se

Klä dig varmt! Efter genomförd vandring bjuds på korv med bröd och dryck i Hjuset fritidsgård.

Varmt välkommen att delta – dina åsikter och synpunkter är viktiga!