Pilotprojekt för trygga, trivsamma och hållbara miljöstugor

Förra veckan besökte föreningen tillsammans med Familjebostäder fastighetsbolaget Signalisten i Solna för att få veta mer om deras arbete med miljöstugor. Signalisten berättade om hur man har arbetat i hela processen med både kommunikation gentemot hyresgäster till ombyggnation och utformning av miljöstugorna för att underlätta sortering och skapa en trevligare miljö.

Signalistens arbete är en del av ett långsiktigt arbete för att förbättra avfallshanteringen med hållbara och långsiktiga lösningar. De nya miljöstugorna erbjuder fler sorteringsmöjligheter än tidigare och har en färgglad skyltning med grafiska illustrationer och tydliga hänvisningar som ska hjälpa de boende att hitta och sortera rätt. Även bättre belysning och fler fönster där det är möjligt bidrar till att öka trygghetskänslan. Signalisten har dessutom anställt två miljövärdar som hjälper till att hålla miljöstugorna städade hjälper hyresgäster att sortera avfallet rätt.

– Vi var där för att få inspiration till ett pilotprojekt med en av Familjebostäders miljöstugor, säger Linnea Eklöf, trygghetsstrateg vi Fastighetsägare i Järva.

I detta pilotprojekt är föreningen med och stöttar med bland annat omvärldsbevakning och insamling av kunskap och även statistik för att kunna följa upp projektet och mäta förändringar. Målet är att detta ska leda till en modell som fler medlemmar kan använda i sitt arbete med tryggare, trivsammare och väl fungerande miljöstugor i sitt fastighetsbestånd.

– Signalisten startade sitt arbete 2018 och det var väldigt roligt att se hur de inkluderar miljöstugan som en lika självklar del av fastigheten som tvättstugan, det ska vara rent och trivsamt att sortera sitt avfall och det får dessutom vinster både vad gäller ökat NKI och miljömässiga fördela, avslutar Linnea.