Tack styrelse, medlemmar och samarbetspartners för ett fantastiskt verksamhetsår!

Fastighetsägare i Järva ser tillbaka på 2022 som ett händelserikt och spännande år. Vi har haft fokus på att etablera relationer och arbeta med konkret trygghet i våra bostadsområden. Innan vi vilar upp oss för ett nytt spännande 2023 vill vi blicka tillbaka på 2022.

Våra medlemmar har genomfört över 20 trygghetsbesiktningar, det innebär att det nu endast är ett mindre antal fastigheter som inte har en besiktning alls eller som har en besiktning som är äldre än fem år.

Vi har fortsatt med våra gemensamma entreprenader av bevakningstjänst, parkeringsövervakning, avfallsentreprenad och återvinningsteam. Vi är engagerade i platssamverkan, tar fram brottsplatskartor och är engagerade i arbetet mot skadedjur med fokus på råttor. En mycket viktig och värdefull aktivitet är de trygghetsvandringar/ trygghetsinventeringar som vi genomför i samverkan med stadsdelarna. Det gör vi bland annat för att identifiera vad i utemiljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas.

Något som vi gärna lyfter lite extra är våra tjänster kring nyproduktion som innebär att våra medlemmar kan få kostnadsfri konsultation inför ny- och ombyggnation avseende trygghet och säkerhet.

Med detta önskar vi er en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Karin Göransson, Verksamhetschef
Sanna Berg, Verksamhetsutvecklare / Projektledare
Jonathan Gustafsson Berg, Säkerhetsstrateg
Linnea Eklöf, Trygghetsstrateg

Jonathan, Karin och Linnea

Lyssna på Sthlm Talks

Ett poddtips i jultider är Fastighetsägarna Stockholms podd, Sthlm Talks, där deras vd Oskar Öholm samtalar med Karin Göransson om hur föreningen arbetar utifrån BIDs modellen som ligger som en grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare.

Använd gärna föreningens logotyp och berätta om ert medlemskap!

Tillsammans arbetar vi för att Järva ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm att bo, verka och vistas i. Arbetet är långsiktigt och bygger på ett nära samarbete mellan fastighetsägare i området, myndigheter och lokala aktörer. I samverkan för ett tryggare och trivsammare Järva.

god jul