Trygghetsinventering i Rinkeby

Nu har vi genomfört årets första trygghetsinventering i Rinkeby tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Det var mycket god uppslutning med närmare 30 deltagare från Familjebostäder, SISAB, Victoriahem, Polisen, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Trafikkontoret, Hyresgästföreningen och boende.

Vi konstaterade en förbättring i Rinkeby vad gäller nedskräpning. Många av de punkter som kom upp igår handlade om snöröjning och belysning. Vandringen dokumenteras med foto och protokoll som skickas till berörda parter för åtgärd.

Om cirka sex månader följer föreningen upp vandringen för att se vilka noteringar som är åtgärdade.

Stort tack till alla som deltog!