brottsförebyggande förvaltning

Tensta Centrum

Platssamverkan

Det finns ett samband mellan den fysiska miljöns utformning, brottslighet och upplevd otrygghet. Därför arbetar Fastighetsägare i Järva med att utveckla platser för att stärka en positiv utveckling i Järva genom bland annat platssamverkan. Platssamverkan sker på ett geografiskt avgränsat område där de lokala aktörerna arbetar tillsammans med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt en […]

Platssamverkan Läs mer »

Källare före och efter

Teorier om brott

Det finns många teorier om hur brott uppstår. I det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet finns framför allt två teorier som Fastighetsägarföreningarna arbetar utifrån; ”rutinaktivitetsteorin” (teorin formulerades 1979 av de två amerikanska kriminologerna Lawrence Cohen och Marcus Felson) och teorierna enligt ”Fixing Broken Windows” (George Kelling och sociologen Catharine Cole skrev 1996 boken Fixing Broken Windows:

Teorier om brott Läs mer »

Mikael Holmberg, förvaltare hos Stockholmshem i Järva

Mikael Holmberg förvaltare i Järva med närmare 35 års erfarenhet och med trygghet i fokus

Mikael Holmberg, förvaltare hos Stockholmshem i Järva, har arbetat som förvaltare på Stockholmshem sedan 1983 och i Järva sedan 1997. Med så många års erfarenhet av fastighetsförvaltning och ofta i utsatta områden är han en god förebild när det gäller brottsförebyggande förvaltning.

Mikael Holmberg förvaltare i Järva med närmare 35 års erfarenhet och med trygghet i fokus Läs mer »