Brottsförebyggande förvaltning

Hur kan fastighetsägare arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande? – Det var ämnet när Lennart Levander bjöds in till Integrationsforum för att prata om de viktiga åtgärder som fastighetsägare kan göra för att minska brott och öka trygghet i sina fastigheter.

För 6:e året i rad hölls Integrationsforums utbildningsdag för dem som verkar i mångkulturella bostadsområden. En av punkterna var Brottsförebyggande förvaltning för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Lennart Levander som är både brottsförebyggare och före detta polis berättade om Fastighetsägare i Järva och föreningens medlemmars arbete med brottsförebyggande förvaltning. Från att Järva har varit ett av landets mest inbrottsdrabbade områden har antalet anmälda inbrott på tio år sjunkit från tre om dagen till ett i veckan. Det är mindre än vissa områden i Stockholms innerstad.

Under dessa tio år har föreningens medlemmar arbetat i samverkan och utfört åtgärder i den fysiska miljön för att öka trivsel och trygghet. Alla större fastighetsägare, privata som allmännyttiga, och flera bostadsrättsföreningar är medlemmar i föreningen.

Lennart Levander på Integrationsforum

Som fastighetsägare är det viktigt att inte överskatta effekten av sociala åtgärder utan ha sin grund i förvaltning och underhåll, säger Lennart Levander.

Fler poliser, ordningsvakter, kamerabevakning, hårdare tag, minskad arbetslöshet, bättre skolresultat och ökad integration är åtgärder som tas upp av både politiker och media. Dessa punkter handlar om kriminalpolitik och välfärdspolitik, menar Lennart.

Inget av dessa åtgärder påverkar dock en misskött, otrygg källare där kriminella kan få vara i lugn och ro. Det är ofta här brott uppstår. Det är en bra miljö för den som vill arbeta ljusskyggt och här startar många inbrottskarriärer, säger Lennart.

Han påpekar att alla källare självklart inte är kriminogena platser men de är viktigt att förstå att förvaltningsarbete är ett ständigt pågående arbete.

I denna källare har fastighetsägaren tagit kontroll över sin källare. Det är ljust och rent, dessutom är förrådsinredningen säkerhetsklassad, källardörrarna är godkända med elektronisk låsöppning och närvarostyrd belysning. Detta är en trygg och säker källare tack vare systematiskt trygghetsarbete.

Fastighetsägare i Järva arbetar utifrån Broken Windowsteorin och Rutinaktivitetsteorin som du kan läsa mer om här. 

Broken Windowsteorin bygger på att rent och snyggt skickar signaler om att man bryr sig om området och rutinaktivitetsteorin beskriver tre faktorer; motiverad gärningsman, tillgängligt brottsobjekt/offer och frånvaron av kapabla väktare, som om dom sammanfaller i tid och rum resulterar i ett brott. Det räcker om en av dessa förutsättningar tas bort för att brottet ska undvikas och här kan fastighetsägare med framgång arbeta med brottsobjektet och kapabla väktare.

Trygghetsbesiktning ett verktyg i det brottsförebyggande arbetet

Under seminariet beskrev Lennart även de trygghetsbesiktningar som är en genomförs hos medlemmarna. Vid en trygghetsbesiktning av en fastighet gås en stort antal punkter igenom kring utemiljö, trapphus, källare, tvättstuga, förvaltningsrutiner mm. Besiktningen består av en checklista med närmare 60 frågor som omfattar allt från den yttre miljön till skruv och mutter i källaren.

En trygghetsbesiktning är ett mycket bra underlag för det brottsförebyggande arbetet och kan efter åtgärder resultera i att en fastighet kan trygghetscertifieras, säger Lennart.

En rapport finansierad av BRÅ beskriver sambandet mellan fastighetsägare som gjort trygghetsbesiktningar och åtgärder. Resultatet är kraftigt minskat antal brott och ökad trygghet. Du kan läsa mer om rapporten här. 

Seminariet hos Integrationsforum handlade om brottsförebyggande förvaltning men det finns även andra åtgärder som är viktiga i fastighetsägarnas trygghetsarbete så som god samverkan med staden och polisen, förvaltningsrutiner kring fordon, rutiner mot våld i nära relation och mot våld och hot i arbetsmiljön, trygghetsvandringar mm.

Det var kul att äntligen få prata inför publik i ett ämne som jag brinner för, avslutar Lennart som riktar ett stort tack till Integrationsforum för att han fick dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter och för all positiv feedback.

Integrationsforum är störst i Sverige på kompetensutveckling inom integration, mångfald, kultur och flyktingmottagning. Med kvalitativa utbildningar, konferenser och kurser hjälper de organisationer att hantera samhällsutmaningar, omvärldsbevaka och prestera goda resultat. Integrationsforum arbetar för ökad integration och ett inkluderande samhälle som värdesätter mångfald.