Våld går att stoppa och förebygga

Våld går att stoppa och förebygga! Det var temat för aktiviteterna under höstens Antivåldsvecka i Rinkeby-Kista.

Genom att visa omsorg när du hör eller ser något som gör dig orolig kan du förebygga våld. Hur känner du igen signalerna och vad kan du göra? Dessa frågor togs upp när föreningen Huskurage föreläste om hur boende och granne kan göra skillnad.

Vid den efterföljande paneldiskussionen deltog representanter från polisen, Rinkeby-Kista Relationsvåldsteam och Ulf Malm vd Fastighetsägare i Järva och Huskurage.

Här kan du se den efterföljande paneldiskussionen.

Anitivåldsveckan 2021