Trygghetsvandring i Rinkeby

Det var stor uppslutning vid trygghetsvandringen i Rinkeby.

Drygt 30 personer från Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Familjebostäder, HSB, SISAB, Hyresgästföreningen, Polismyndigheten, Trafikkontoret och boende i området gick tillsammans för att se vad som kan göras för att öka den upplevda tryggheten i området.

Förbättrad belysning och klippning av buskar var några av de noteringar som gjordes. Trygghetsvandringen protokollförs och de noteringar som görs vidarebefordras till berörda parter för åtgärd.

Per Granhällen från stadsdelsförvaltningen konstaterade att 2003, då man första gången gick ungefär samma rutt, hade man ca 200 åtgärdspunkter. Den här gången var det 56. Det lönar sig med andra ord att genomföra trygghetsvandringar som blir ett bra underlag för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i vår utemiljö.

Trygghetsvandring i Rinkeby