Mikael Holmberg förvaltare i Järva med närmare 35 års erfarenhet och med trygghet i fokus

Mikael Holmberg, förvaltare hos Stockholmshem i Järva, har arbetat som förvaltare på Stockholmshem sedan 1983 och i Järva sedan 1997. Med så många års erfarenhet av fastighetsförvaltning och ofta i utsatta områden är han en god förebild när det gäller brottsförebyggande förvaltning.

Mikael Holmberg, förvaltare hos Stockholmshem i JärvaDe boende vet var jag står och litar på mig, de har förtroende för mig och vet att jag tar tag i deras synpunkter, säger Mikael.

Till hösten 2021 går Mikael i pension och Fastighetsägare i Järva har intervjuat honom både för att uppmärksamma hans långa och viktiga arbete och få ta del av hans erfarenheter.

Mikael har ett gott rykte och högt förtroende både bland boende och andra aktörer i området. På frågan om varför så svarar han att han försöker vara lyhörd, engagerad och målmedveten och att säga vad han tycker. Men han menar också att det tar tid att få de boendes förtroende och att det är viktigt att visa respekt för de boende men att våga säga ifrån, när det uppstår problem.
Han vill gärna förmedla en annan verklighetsbild av området, än den bild som allt för ofta förmedlas via media. Till exempel hade inte Stockholmshem några lägenhetsinbrott alls under förra året. En kartläggning över lokalpolisområde Järva visar att bostadsinbrott och försök till bostadsinbrott har minskat med 80% i Järva mellan 2014-2020.

Hur ser det ut efter kontorstid?

Mikael har utöver sitt ordinarie arbete bland annat varit engagerad i Störningsjouren, under deras 17 första år, på kvällar och nätter.

Jag fick en bild av hur det kan se ut i en källare, ett trapphus eller en vind efter kontorstid, säger Mikael och den erfarenheten har han tagit med sig i sitt dagliga arbete.

Mikael tror att det var så hans engagemang för det långsiktiga arbetet tog fart och som bland annat ledde till att man på prov låste källare nattetid i Järva. Fastighetsägaren lyssnade på signalerna från de boende om stökiga källare och tillsammans med den lokala hyresgästföreningen i Järva väckte man frågan om att låsa källare och Miljöstugor nattetid.

Vi låste dessa på prov mellan kl 22-06. Buset minskade och hyresgästerna blev väldigt nöjda. Det är ett bevis på att alla åtgärder inte behöver kosta pengar. Vi fick också med oss våra hyresgäster och det kände att det vi gjorde var för deras skull, det ger en massa andra spinoff-effekter, säger Mikael.

Mikael Holmberg i en av Stockholmshems källare i Järva
Mikael Holmberg i en av Stockholmshems källare i Järva.

Lokal närvaro

Mikael menar att lokal närvaro och att ta sig tid att lyssna är en framgångsfaktor, för att vi skall lyckas och han beskriver det målande.

Jag befinner mig i en öppen passbåt, när jag hör signaler från boende då kan jag med ganska enkla medel får den lilla passbåten att svänga och då svänger den ganska fort. Om jag tittar på hela det stora fastighetsbolaget så är det en oljetanker, innan den börjar svänga så har det gått 4-5 år och då har hyresgästerna hunnit flytta innan det ger resultat. Därför är den lokala närvaron så viktig, Säger han.

Mikael berättar att det till exempel kan vara en hyresgäst som väcker frågan om att få en liten parkbänk utanför entrén eller en klaffstol innanför entrén så att äldre hyresgäster kan sätta sig en stund innan de tar sig upp för trapporna. En sådan åtgärd kostar väldigt lite men ger stor effekt för hyresgästerna.

Tänk på hur mycket varje avflyttning kostar, kan du få hyresgästerna att bo kvar under längre tid så blir det bättre ekonomi, säger han.

Man har också låst källarutrymmen som inte används av innehavaren och märkt att den är låst av hyresvärden.

Det är ett kostnadseffektivt sätt att se till att förrådet inte används av obehöriga. När den som har rätt till utrymmet vill nyttja det syns det tydligt att det är låst av oss och man kan kontakta oss så att vi kan ta bort låset, säger Mikael

En annan viktig del i god förvaltning och trivsamma områden är bra samarbete med andra som är verksamma i området så som stadsdelsförvaltningen, polisen och andra fastighetsbolag, menar Mikael.

Tänk trygghet i tidigt skede

En annan del som Mikael tar upp är vikten av att tänka trygghet i ett tidigt skede när man bygger nya bostäder.

– Jag har lyssnat på Lennart Levander på Fastighetsägare i Järva vid ett flertal tillfällen. Han har tydligt visat på hur kostnadskurvan ser ut om du tänker rätt redan när du bygger ett hus. I ett senare skede blir det mycket dyrare att till exempel bygga om otrygga källare eller att byta till säkrare portar, säger Mikael.

Mikael Holmberg och Lennart Levander, brottsförebyggare hos Fastighetsägare i Järva
Mikael Holmberg och Lennart Levander, brottsförebyggare hos Fastighetsägare i Järva

Det är en erfarenhet som Mikael gärna vill dela med sig av, att ha en dialog och tänkta till i startskedet. De som ska ta över förvaltningen kanske vill skjuta till pengar initialt för att slippa betala mångfalt om ett par år, tror han. Att prioritera bort skalskydd och sektioneringar för att det inte finns pengar initialt kommer att kosta betydligt mycket mer att rätta till i efterhand menar Mikael.

Man måste jobba över avdelningsgränser och se företaget som en helhet och se vad vi kan göra tillsammans så att bygger hus på lång sikt och har rätt materialval så att vi kan förvalta dem kostnadseffektivt över tid, säger Mikael.

Tips på trygghetsskapande åtgärder

Här är några av de många åtgärder Mikael varit med och arbetat med i Rinkeby för ökad trygghet och trivsel.

 • Brytförstärkta dörrar,  gårdsgrindar och även en gallergrind
 • Sektionerade källarutrymmen med säkra lås
 • Erbjudande till de boende med säkerhetsdörrar och balkonginglasningar som tillval
 • Närvarostyrd och god belysning i källare och trapphus
 • Målade källargolv med vattenepoxifärg och trapphusmålning med badrumsfärg för att underlätta städning
 • Galler i rökluckor för att förhindra att obehöriga tar sig upp på tak
 • Brytförstärkta breda stålpartier med glasad öppning och magnetlås till Miljöstugor
 • Tester med olika lösningar för att få tryggare och säkrare miljöstugor så som kamerabevakning, ljudskrika och Närvarostyrt larm. Det är också viktigt att obehöriga, inte blir insläppta av boende.
 • Tidsstyrt tillträde till Miljöstugor och källare för boende (06.00-22.00)
 • Trygghetsbesiktningar och kommande trygghetscertifiering av fastigheter
 • Nära samarbete med Fastighetsägare i Järva, Stadsdelsförvaltning, Polisen och andra fastighetsägare i området
 • Satsa på medarbetare som stannar länge och har förtroende i området
 • Aktivt arbeta mot oriktiga hyresförhållanden med utredare och engagerade boende
 • Medverka vid Trygghetsvandringar tillsammans med stadsdelsförvaltningen och polisen mfl
 • Fakturera boende som kastar sopor mat mm på felaktigt sätt eller utanför Miljöstugor
Trapphus målade av lokal konstnär har fått vara orörda utan klotter och skadegörelse i många år. Trapphusen är också målade med badrumsfärg som är lätt att torka av och hålla rent.
Trapphus målade av lokal konstnär har fått vara orörda utan klotter och skadegörelse i många år.
Trapphusen är också målade med badrumsfärg som är lätt att torka av och hålla rent.
Trivsam utemiljö med god översikt och belysning
Trivsam utemiljö med god översikt och belysning

Text och foto: Katarina Magnusson