Trygghetsbesiktningar i Brf

Ulf Malm, vd för Fastighetsägare i Järva bjöds in till HSB Stockholm för att berätta om föreningens trygghetsbesiktningar och hur fastighetsägare förebygger brott  på ett direktsänt webbinarium.

På webbinariet fick deltagarna veta mer om trygghetsbesiktningar för bostadsrättsföreningar. Trygghetsbesiktningar hjälper bostadsrättsföreningar att motverka brott och öka tryggheten i sina fastigheter. Mycket av arbetet görs genom att systematiskt dokumentera fastigheten ur ett trygghetsperspektiv.

Hur ser det ut på gemensamma ytor? Fungerar belysningen? Finns det utrymmen som kan skapa en otrygg känsla för bostadsrättsföreningens medlemmar? Vi pratar om hur det fungerar i praktiken och vilka resultat man kan se efter genomförda trygghetsbesiktningar!

Här kan du se webbinariet på Youtube

Igor Videla, HSB Stockholm och Ulf Malm, Fastighetsägare i Järva
Igor Videla, HSB Stockholm och Ulf Malm, Fastighetsägare i Järva