Brottsförebyggande förvaltning

Igår besökte vi ett av Micasa Fastigheters garage tillsammans med deras förvaltare, polisen, parkeringsbolag, väktarbolag och larmbolag. Syftet var att gemensamt hitta lösningar i garaget som under längre tid haft problem med obehöriga.
Trygghetsarbetet är ett ständigt pågående förvaltnings- och underhållsarbete hos fastighetsägarna och detta är ett exempel på hur vi genom samverkan kan arbeta för att skapa ökad upplevd trygghet i våra bostadsområden.

Brottsförebyggande förvaltning