Uppföljande trygghetsvandring i Tensta

Tillsammans med stadsdelen, polisen, våra medlemmar och andra lokala aktörer genomför vi trygghetsvandringar för att identifiera otrygga platser och brister i utemiljön för åtgärd, samt se på förslag på upprustningar och goda exempel.

Tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, lokalpolisen, Familjebostäder och Trafikkontoret har vi genomfört en uppföljande trygghetsvandring i Tensta.
Vid en uppföljande vandring noterar vi vad som har åtgärdats och vad som kvarstår sedan förra vandringen. Vi kunde konstatera att mycket hade åtgärdats, så som beskärning av buskar och åtgärdande av trasiga kantstenar, trasiga bänkar mm.

Trygghetsvandring i Tensta

Trygghetsvandring i Tensta