Trygghetsbesiktningar – en grund för ökad trygghet i bostadsfastigheter

Svenska Bostäder har gjort mycket för sina hyresgäster. Det blev tydligt under förra veckans trygghetsbesiktning som Lennart Levander och Jonathan Gustafsson Berg genomförde hos vår medlem.

Utifrån besiktningsprotokollen finns det några enstaka förbättringspunkter och det är roligt att se att de gör ett så bra jobb när det kommer till förvaltning och materialval i sina fastigheter.

Trygghetsbesiktningarna, som är en medlemsförmån, utgör ett av de grundläggande arbetssätten för att bedöma vilka åtgärder som behövs för att öka trygghet och säkerhet i medlemmarnas fastigheter.
Kontrollen utförs med en checklista, som kan användas både i befintlig bebyggelse och i nyproduktion. Metoden är beprövad och har gett dokumenterat goda resultat med kraftigt minskad utsatthet för brottslighet och ökad upplevd trygghet i de bostadsfastigheter där de åtgärder som krävs genomförts.
Läs mer mer om trygghetsbesikningar här.