Trygghetsvandringar i Rinkeby och Husby

En trygghetsvandring är en utemiljöbesiktning ur ett trygghetsperspektiv. Genom att vara synliga och hjälpa till att skapa en bättre utomhusmiljö i stadsdelarna bidrar vi till att öka trygghet och trivsel för de som bor, besöker och verkar i våra områden.

Under en trygghetsvandring identifierar otrygga platser och brister i utemiljön. De synpunkter som kommer upp protokollförs och rapporteras till berörda parter för åtgärd. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder.

Vi arrangerar trygghetsvandringarna i samarbetar med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Järva.

Välkommen till höstens trygghetsvandringar tillsammans med fastighetsägare, stadsdelsförvaltningen och polisen.

Under hösten är trygghetsvandringar inplanerade i Rinkeby och Husby

RINKEBY

Tid: Onsdagen den 22 september kl. 18.00, trygghetsvandringen tar cirka 2 timmar
Plats: Rinkeby, berörda fastighets- och markägare är Familjebostäder, SISAB, HSB Stockholm, Trafikkontoret och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.
Samling: Medborgarkontoret, Rinkebystråket 79
Anmälan: till linnea.eklof@jarvafast.se senast måndagen den 20 september.

Ladda ner inbjudan med karta som pdf.

HUSBY

Tid: Tisdagen den 12 oktober kl. 18.00, trygghetsvandringen tar cirka 2 timmar.
Plats: Husby, berörda fastighets- och markägare är Svenska Bostäder, SISAB, Hembla, Trafikkontoret och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.
Samling:
Medborgarkontoret, Edvard Griegsgången 9, där vandringen startar och avslutas.
Välkommen på trygghetsvandring i Husby. Vandringen startas och avslutas vid
medborgarkontoret.
Anmälan: till linnea.eklof@jarvafast.se senast fredagen den 8 oktober.

Ladda ner inbjudan med karta som pdf.

Varmt välkomna önskar Fastighetsägare i Järva, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Järva!

Trygghetsvandring i Tensta