Trygghetsvandring i tidigt skede

Att tänka till kring tryggheten i ett tidigt skede är en god investering.

Tillsammans med bland annat representanter från AB Svenska Bostäder har vi genomfört en trygghetsvandring från Akalla tunnelbanestation till Kotka och Saimagatan där Svenska Bostäder ska bygga nya bostäder. Fokus denna vandring låg på att gå de tänkbara vägarna till de nya husen från närliggande kommunikationer.
Här är föreningen med i tidigt skede och vi hoppas på att få vara en del även längre fram i processen där vi kan bistå med kunskap gällande materialval mm.

En trygghetsvandring är en strukturerad metod för att undersöka den fysiska och sociala miljön ur ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv. Läs mer om trygghetsvandringar här.