Trygghetsvandring i Husby och Rinkeby

En trygghetsvandring är en utemiljöbesiktning ur ett trygghetsperspektiv. Genom att vara synliga och hjälpa till att skapa en bättre utomhusmiljö i stadsdelen bidrar vi till att öka trygghet och trivsel för de som bor, besöker och verkar i våra områden.

Fastighetsägare i Järva, polisen och stadsdelsförvaltningen genomför tillsammans trygghetsvandringar. De synpunkter som kommer upp protokollförs och rapporteras till berörda parter för åtgärd. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder.

TRYGGHETSVANDRING I RINKEBY

Välkommen på trygghetsvandring i Rinkeby. Vandringen startar vid medborgarkontoret.
Trygghetsvandringen tar cirka 2 timmar. Berörda fastighets- och markägare är Familjebostäder,
SISAB, HSB Stockholm, Trafikkontoret och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Syftet med
trygghetsvandringen är att identifiera otrygga platser och brister i utemiljön. Bristerna
rapporteras sedan till berörda parter för åtgärd.

Tid: Onsdagen den 22 september kl. 18.00
Samling: Medborgarkontoret, Rinkebystråket 79

Ladda ner inbjudan till Rinkeby med karta som pdf.

Vänligen anmäl deltagande till linnea.eklof@jarvafast.se senast måndagen den 20 september.

TRYGGHETSVANDRING I HUSBY

Välkommen på trygghetsvandring i Husby. Vandringen startas och avslutas vid
medborgarkontoret. Trygghetsvandringen tar cirka 2 timmar. Berörda fastighets- och markägare
är Svenska Bostäder, SISAB, Hembla, Trafikkontoret och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.
Syftet med trygghetsvandringen är att identifiera otrygga platser och brister i utemiljön.
Bristerna rapporteras sedan till berörda parter för åtgärd.

Tid: Tisdagen den 12 oktober kl. 18.00
Samling: Medborgarkontoret, Edvard Griegsgången 9

Ladda ner inbjudan till Husby med karta som pdf.

Vänligen anmäl deltagande till linnea.eklof@jarvafast.se senast fredagen den 8 oktober.

Varmt välkomna önskar Fastighetsägare i Järva, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Järva!