Förvaltarträff med erfarenhetsutbyte

Två gånger om året arrangerar Fastighetsägare i Järva en förvaltarträff där förvaltare från områdets fastighetsägare deltar.

Målet med mötena är att förvaltare får en möjlighet att delar med sig av erfarenheter och får inspiration av varandra. Bland annat diskuteras hur man löser olika utmaningar i förvaltningen av fastigheterna. Denna gång genomfördes mötet digitalt med anledning av Covid-19.
Bland annat diskuterades den olaga andrahandsuthyrningen och två representanter från Rinkeby-Kistas vräkningsförebyggande team deltog och berättade om sitt arbete.

Förvaltarträff