Trygghetsbesiktning hos SKB

Förra veckan genomförde Lennart Levander och Jonathan Gustafsson Berg en trygghetsbesiktning hos vår medlem SKB. Det var fina fastigheter och en engagerad personal som var med vid besiktningen.

Trygghetsbesiktningarna, som är en medlemsförmån, utgör ett av de grundläggande arbetssätten för att bedöma vilka åtgärder som behövs för att öka trygghet och säkerhet i medlemmarnas fastigheter.

Kontrollen utförs med en checklista, som kan användas både i befintlig bebyggelse och i nyproduktion. Metoden är beprövad och har gett dokumenterat goda resultat med kraftigt minskad utsatthet för brottslighet och ökad upplevd trygghet i de bostadsfastigheter där de åtgärder som krävs genomförts. Läs mer mer om trygghetsbesikningar här.

Trygghetsbesiktning hos SKB

Trygghetsbesiktning hos SKB
Trygghetsbesiktning hos SKB maj 2021