Trygghetsvandring i Tensta

I går kväll genomförde vi en trygghetsvandring i Tensta tillsammans med Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning, Polisen, Trafikkontoret och Svenska Bostäder med flera.

Det var en god uppslutning till vandringen. För att inte vara för stor grupp delade vi in oss i mindre grupper som gick olika rutter.

En trygghetsvandring är en strukturerad metod för att undersöka den fysiska och sociala miljön ur ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv. Syftet med en trygghetsvandring är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Att identifiera de platser som upplevs särskilt utsatta och otrygga, men även förstå vilka platser som upplevs som trygga och trivsamma.

Här kan du läsa mer om trygghetsvandringar.

Trygghetsvandring i Tensta