Så ökar ni tryggheten i föreningen

HSB Stockholm har pratat med Ulf Malm, vd på Fastighetsägare i Järva och Aleks Sakala i HSB brf Brandsös styrelse om effektiva åtgärder i trygghetsarbetet. Här kan du läsa hela artikeln som  är publicerad och skriven av HSB Stockholm. 

Med hösten kommer mörkret och som bostadsrättsförening kan ni förbättra belysningen och göra andra enkla åtgärder som stärker känslan av trygghet hos de boende. För till skillnad från vad många tror så är det inte i första hand kameraövervakning och stängsel som ökar tryggheten och minskar brottsligheten. Istället är det bra att som fastighetsägare börja med att hålla det rent, fräscht och snyggt.

Ulf Malm, vd Fastighetsägare i Järva
Ulf Malm, vd Fastighetsägare i Järva

Att visa att någon bryr sig om gården, källaren och andra allmänna utrymmen har en stor brottsförebyggande effekt. Plocka upp skräp och ta bort klotter så minskar ni risken att drabbas av brott, säger Ulf Malm, vd på Fastighetsägare i Järva, en förening där HSB och andra bostadsaktörer arbetar gemensamt för att öka tryggheten i området.

Ulf berättar om ett experiment där man placerade ut en ”hel” bil och en med ett trasigt fönster i ett område. Den trasiga blev sönderslagen medan den som såg omhändertagen ut förblev orörd.

Som fastighetsägare kan ni exempelvis se över förvaltningsavtalet så att ni gör ronder tillräckligt ofta. Nästa viktiga åtgärd är underhållet, att ta hand om allt från trasiga bänkar till lekredskap men också att ha en välskött gård där ni på höstkanten jobbar med belysningen, det gör mycket, säger han.

Bostadsrättsföreningen viktig för att öka tryggheten i närområdet

Ulf vill uppmärksamma hur betydelsefulla fastighetsägarna är för att minska brottsligheten och öka tryggheten i närområdet. Här finns idag inga lagkrav men Fastighetsägare i Järva har tagit fram en trygghetsbesiktning som går ut på att en konsult noggrant går igenom ute- och innemiljön. Den förening som kommer upp i en tillräckligt hög poängnivå blir trygghetscertifierad.

HSB brf Brandsö i Kista har gjort en trygghetsbesiktning och en av deras fastigheter är nu trygghetscertifierad. Utifrån de tips och rekommendationer som kom fram vid besiktningen arbetar de med olika trygghetsåtgärder. För dem började problemen med att obehöriga rörde sig i husen och bland annat tog sig in, och ställde till oreda, i grovsoprummet.

Vid besiktningen gick vi bland annat igenom alla dörrar till allmänna utrymmen, det visade sig att flera av dem var oväntat enkla att bryta upp. Så det vi gjorde var att förstärka dörrarna, montera dörrstängare och installera elektroniska lås istället för portkod och nycklar. De åtgärderna blev början på slutet på alla problem med obehöriga i trapphus, garage och andra gemensamma utrymmen, säger Aleks Sakala i HSB brf Brandsös styrelse.

Förstärkta dörrar, elektroniska lås och förbättrad belysning är några åtgärder som HSB brf Brandsö har genomfört.

Förstärkta dörrar, elektroniska lås och förbättrad belysning är några åtgärder som HSB brf Brandsö har genomfört.
Förstärkta dörrar, elektroniska lås och förbättrad belysning är några åtgärder som HSB brf Brandsö har genomfört. Foto: Jezzica Sunmo

”Nu känner folk större trygghet och trivsel”

Med HSB brf Brandsös 15 trappuppgångar, 230 lägenheter och tillhörande grönytor är det stora områden som ska ses över utifrån ett trygghetsperspektiv. En av deras senaste åtgärder är att förbättra belysningen både utomhus och i trapphusen. Det ska vara lätt för den boende att orientera sig och förutom bra ljus har de också satsat på tydlig skyltning. Att med skyltning visa var föreningens privata mark börjar är ett sätt att hålla obehöriga på avstånd.

Jag märker stor skillnad, folk känner större trygghet och trivsel. Nu kan vi promenera lugnt genom vårt område och barnen kan leka ostört på gården, säger Aleks.

Alla fastighetsägare vinner på att jobba med trygghetsfrågorna, inte minst i förebyggande syfte, menar Ulf:

Tänk långsiktigt och se till att ni har bra rutiner för förvaltning och underhåll. Det här är viktiga insatser som ökar husets värde och framför allt gör att människor trivs i sitt bostadsområde.

Tips – så ökar ni tryggheten i bostadsrättsföreningen:

  • Håll alla utrymmen – inne som ute – städade och fräscha. Ta bort klotter och klipp ner sly.
  • Se över underhållet så att allt från bänkar till lekredskap är i bra skick. Rabatter och en trivsam gård signalerar också att ”någon bryr sig” och avskräcker obehöriga.
  • Se till att belysningen utomhus är tillräcklig. När det är mörkt ska man kunna se mötande och det ska vara lätt att orientera sig. Rikta lampan i entrén mot dörren, inte utåt.
  • Källare och vind upplevs ofta otrygga: röj upp, håll rent och se till att dörrar och förråd håller hög säkerhetsklass. Dörrar till allmänna utrymmen är ofta undermåliga.
  • Ha tydliga ”Välkommen till-skyltar” som markerar var föreningens mark börjar. En fysisk kant och i vissa fall en grind är också effektivt.
  • Inför elektroniskt lås i tvättstugan och, om möjligt, håll den och övriga gemensamma utrymmen separerade. Det ska helst inte gå att nå källaren via cykelrum eller tvättstuga.
  • Om de här grundläggande åtgärderna inte hjälper kan exempelvis övervakning, omfattande fysiskt skydd som galler och väktarronder vara ett alternativ.

Här finns mer information om HSB och artikeln

Aleks Sakala sitter i HSB brf Brandsös styrelse som har jobbat mycket med trygghetsfrågor. Foto: Jezzica Sunmo
Aleks Sakala sitter i HSB brf Brandsös styrelse som har jobbat mycket med trygghetsfrågor. Foto: Jezzica Sunmo