BID

Studiebesök tillsammans med Familjebostäder hos Signalisten inför pilotprojekt för trygga, trivsamma och hållbara miljörum.

Pilotprojekt för trygga, trivsamma och hållbara miljöstugor

Förra veckan besökte föreningen tillsammans med Familjebostäder fastighetsbolaget Signalisten i Solna för att få veta mer om deras arbete med miljöstugor. Signalisten berättade om hur man har arbetat i hela processen med både kommunikation gentemot hyresgäster till ombyggnation och utformning av miljöstugorna för att underlätta sortering och skapa en trevligare miljö. Signalistens arbete är en

Pilotprojekt för trygga, trivsamma och hållbara miljöstugor Läs mer »