Bostadsinbrotten har sjunkit med 80% i Järva och tryggheten ökar kraftigt!

En kartläggning över lokalpolisområde Järva visar att bostadsinbrott och försök till bostadsinbrott har minskat med 80% i Järva mellan 2014-2020. Samtidigt visar Stockholm stads trygghetsmätning 2020 att den upplevda tryggheten ökar kraftigt.

I Järva är vi många som sedan länge arbetar målmedvetet för denna utveckling, bland annat fastighetsägarna där trygghetsarbetet är ett ständigt pågående förvaltnings- och underhållsarbete, säger Ulf Malm, VD Fastighetsägare i Järva. Våra medlemmar arbetar systematiskt för att försvåra brottslighet och samtidigt öka tryggheten. Vi bistår dem med trygghetsbesiktningar och förslag till åtgärder.

Han berättar vidare att en annan viktig del i trygghetsarbetet är den goda samverkan som finns mellan fastighetsägare, Stockholms stad genom stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta, polisen och Trafikkontoret.

Procentuell förändring 2014 till 2020:

Lägenhetsinbrott i södra Järva: minskning med 93 % (410 -> 28)
Villa/radhusinbrott i södra Järva: minskning med 82 % (223 -> 41)
Lägenhetsinbrott i norra Järva: minskning med 67 % (210 -> 70)
Villa/radhusinbrott i norra Järva: minskning med 76 % (84 -> 20)
Totalt alla bostadsinbrott i Järva: minskning med 80 % (825->160)

Stadsdelarna i Järva var för tio år sedan de mest drabbade stadsdelarna/kommunerna i Sverige i förhållande till folkmängden. I en studie som genomfördes av Fastighetsägare i Järva 2010 bedömdes detta problem ha en stor påverkan på status och trivsel och därmed fastighetsvärdena i området. I studien fanns flera åtgärdsförslag till medlemmarna. Framförallt handlade det om att göra sin hemläxa med trygghetsbesiktningar av bostadsfastigheter som grund. Sedan dess har en mängd åtgärder som handlar om förvaltning och underhåll genomförts – med resultatet betydligt färre brottsdrabbade Järvabor.

Fastighetsägare i Järva är en förening för hyresfastighetsägare, bostadsrättsföreningar och lokalfastighetsägare samt samfällighetsföreningar i Akalla, Husby, Kista, Rinkeby, Tensta och Hjulsta. Föreningens vision är att Järva ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm med bra rykte och högt anseende. Föreningen arbetar utifrån BIDs modellen som ligger som en grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare.

För mer information kontakta: Ulf Malm, tfn 070-844 44 59, e-post ulf.malm@jarvafast.se


Stadens trygghetsmätning:

https://start.stockholm/om-stockholms-stad/utredningar-statistik-och-fakta/undersokningar/trygghetsmatningen/

Här kan du läsa mer om BID, Business Improvement Districts:

BID-inspirerad samverkan

Några exempel på våra medlemmars arbete i Järva:

Svenska Bostäder i Järva är bäst i klassen

Hembla ökar tryggheten i Rinkeby

Andra exempel på trygghetsskapande arbete som vi tillsammans med stadsdelarna, polisen och trafikkontoret genomför för ökad trygghet och trivsel:

Låsta bommar gör Järva tryggare

Skårbygränd upprustad

Rörliga trafikhinder ska stoppa olovlig fordonstrafik

Järva