Hembla ökar tryggheten i Rinkeby

– Hemblas trygghetsarbete i samband med upprustning av sina fastigheter i Rinkeby kommer att innebära ett lyft för hela området, säger Lennart Levander, brottsförebyggare i Fastighetsägare i Järva.

Sanel Hasic, Robert Hommas, Mikael Röjdemark, Jörgen Myhlén, och Lennart Levander.
Sanel Hasic, Robert Hommas, Mikael Röjdemark, Jörgen Myhlén, och Lennart Levander.

Kansliet från Fastighetsägare i Järva besökte Hembla för att se hur arbetet med att öka tryggheten i samband med upprustningen i Rinkeby fortskrider.

Det här är som julafton för mig, att få se utvecklingen och den ökade tryggheten det kommer att medföra, säger Lennart.

Robert Hommas, projektledare hos Hembla visar runt och beskriver både de utmaningar man haft med obehöriga i fastigheternas garage och källare och hur man nu arbetar med att lösa detta i samband med upprustningen. Med på rundturen var även Sanel Hasic, Regionchef Norra Stockholm, Mikael Röjdemark, förvaltningschef samt Jörgen Myhlén, Säkerhetschef. Det finns en tydlig långsiktighet och ett engagemang i arbetet med upprustningen av Hemblas fastigheter i Rinkeby.

Lennart menar att denna typ av satsningar kommer att löna sig ekonomiskt på lång sikt, men medarbetarnas arbetsmiljö och de boendes upplevda trygghet kommer att förbättras direkt.

Det hela började för ungefär ett och ett halvt år sedan då Hembla bjöd in föreningen att vara med när de planerade en större upprustning i Rinkeby.

Lennart Levander som är brottsförebyggare i Fastighetsägare i Järva och som har lång erfarenhet av trygghetsfrågor bland annat som polis, har varit med och lämnat synpunkter på materialval och vad som är viktigt för att i förlängningen även kunna trygghetscertifiera fastigheterna. Läs mer om trygghetscertifiering här.

Jag har fått berätta vad Hembla kan göra inom ramen för ombyggnationen med materialval i källare, branddörrar, passersystem mm. Jag fick också förmånen att introducera en leverantör som gör väldigt bra källardörrar och entréer, berättar Lennart.

Under projektet har, förutom projektledningen för ombyggnaden hos Hembla, även de som arbetar med förvaltningen, entreprenören som levererar skalskyddande dörrar för entréer och källare, arkitekt och Fastighetsägare i Järva deltagit.

Det är föredömligt att ta in alla involverade i ett tidigt skede, säger Lennart.

Säkra dörrar med bevarad kulturhistorisk design

Det var ett krav från Stadsbyggnadskontoret att behålla det kulturhistoriska utseendet på portarna till husen, vissa var i aluminium och andra i ek. Det har inneburit en utmaning att ta fram en dörr som lever upp till både säkerhetskraven och kraven på material och utseende. De nya dörrarna har okrossbart glas och inga lösa delar och det finns stålförstärkta delar som inte syns bakom aluminium- respektive träpartier.

Aluminiumdörr och Ekdörr
Aluminiumdörr och Ekdörr med bevarad kulturhistorisk design.

Fastighetsägare i Järva har under lång tid sett behovet och har initierade tankarna kring en ny dörr. Det har resulterat i att leverantören av portarna, Järnet Smide, har utvecklat ny generation portar och källardörrar med stor vikt på säkerhet. De lämnar också en inbrottsskyddsgaranti på sina dörrar.

De nya portarna har både låsbricka till magnetlåset, kodlås och porttelefon kopplad till de boendes telefon. Det ger många möjligheter då man tex kan ställa in att både bricka och kod krävs vissa tider. Dessutom är porttelefon kopplad till de boendes telefon bra i arbetet mot oriktiga hyresförhållanden, det inte är så intressant att lämna sitt telefonnummer för sammankoppling med porttelefonen om man hyr olagligt i andrahand.

Trygga källare

Källarna renoveras, de fräschas upp och sektioneras med säkra burar i stål.
Källarna får säkra burar i stål.

Arbetet med att upprusta källarna är också påbörjat. De fräschas upp och sektioneras med säkra burar i stål. Dörrarna in de olika sektionerna i källarna byts ut och här har man valt att byta ut hela dörrpartiet och inte bara själva dörren för att öka säkerheten.

Störningsboxar har installerats i tre garage och angränsande källare för att minska att obehöriga vistas i lokalerna. Det innebär att om någon rör sig i lokalerna efter kl 22 sätts ett störningsljud igång.

De nya dörrarna är dessutom förberedda för att kunna hållas helt låsta nattetid för att ytterligare stärka tryggheten då det generellt sett inte är boende som rör sig i källarna nattetid.

Ny och gammal källardörr
Robert Hommas vid en ny källardörr och Lennart Levander vid en gammal.
Portarna in till källarna har okrossbart glas och lås med både kod och bricka som kan ställas in så att det inte går att öppna nattetid.
Portarna in till källarna har okrossbart glas och lås med både kod och bricka.

Garagen avskiljs från bostadsfastigheterna

Näst på tur står garagen. Dessa ligger under mark med access in i fastigheterna. I samband med renoveringen av garagen hoppas man kunna avskilja dessa från bostadsfastigheten helt genom att bygga en ny entrébyggnad till garaget på innergården. På så sätt tar man bort flera möjligheter för obehöriga att ta sig in i bostadsfastigheterna.

Det ska bli så spännande att få se Hemblas utveckling. Detta kommer att betyda mycket inte bara för Hembla utan för hela Rinkeby, avslutar Lennart.

Sanel Hasic, Robert Hommas, Lennart Levander och Jörgen Myhlén.
Sanel Hasic, Robert Hommas, Lennart Levander och Jörgen Myhlén.