Låsta bommar gör Järva tryggare

tadsdelsförvaltningarna i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta, Trafikkontoret, polisen och Fastighetsägare i Järva tar ett gemensamt krafttag för att förbättra tryggheten i Järva. För att invånarna i Järva ska kunna röra sig tryggt till och från lekplatser, skolor, centrum och kollektivtrafik finns bommar uppsatta. Nu är arbetet påbörjat med att byta ut låsen på stadens bommar till nya, digitala lås.

Detta för att enbart de som verkligen behöver ska kunna köra på gång- och cykelvägar så som ambulans, polis, räddningstjänst och en del arbetsfordon för till exempel parkskötsel.

Nu invigs den första etappen!

Läs mer om de nya bomlåsen på Järva

Trafikhinder