Välkommen till Fastighetsägare i Järva Jonathan

Jonathan Gustafsson Berg arbetar på deltid för Fastighetsägare i Järva sedan i somras.

Jonathan Gustafsson Berg
Jonathan Gustafsson Berg

Jonathans första kontakt med föreningen var i våras då han gjorde sin LIA-period (praktikperiod) under sin utbildning hos Företagsuniversitetet där han studerar till Säkerhet och trygghetskoordinator. Under praktiktiden fick han en god inblick i föreningens arbete och var delaktig i trygghetsarbetet både i den offentliga miljön och hos medlemmarna.

I mellanstadiet gick jag i en skola som ligger i ett område med en hel del problem. Många år efter i det började jag inse att jag vill arbeta i ett sådant område. Intresset blev starkare efter min LIA, då jag insåg att fastighetsägare kan påverka storskaligt med effektiva trygghetsskapande åtgärder, berättar Jonathan.

Utbildningen Jonathan går är väldigt bred och kan leda till flera olika arbetsuppgifter både kommunalt och privat, så som säkerhetssamordnare, säkerhetskonsult eller beredskapssamordnare. Den ger även kunskaper inom riskhantering, riskanalys och omvärldsbevakning mm.

Den kurs som handlade om brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder och att göra riskanalyser engagerade Jonathan särskilt.

Jag ser fram emot att få arbeta med något jag brinner för. Jag vill bidra till att göra det svårare för dem som begår brott och att göra Järva tryggare och lyfta det som är bra här, säger han.

Jonathan arbetar på deltid för föreningen fram till examen vid årsskiftet. Han kommer bland annat att arbeta med att kvalitetssäkra föreningens gemensamt upphandlade entreprenader och även hoppa in som resurs i de projekt där det behövs. Efter examen hoppas han att få arbeta på heltid ut som projektledare i föreningen.

Jonathan når du via mail: jonathan.berg@jarvafast.se eller telefon: 0709-44 30 92