Rörliga trafikhinder ska stoppa olovlig fordonstrafik

Äntligen är pilotprojektet med trafikhinder för att få stopp på den olovliga fordonstrafiken på Sibeliusgången i drift.
Ett resultat av god samverkan.

Trots att fordonstrafik är förbjuden på Sibeliusgången i Akalla har det passerat mellan 300 och 400 fordon per dygn. Att få stopp på den olovliga fordonstrafiken har efterfrågats av både boende och polis under en längre tid. Fordon som kör olovligen på Sibeliusgången skapar både otrygghet och trafikfarliga situationer.
Detta är ett pilotprojekt som kommer att följas upp och utvärderas. Detta är ett samarbete mellan Fastighetsägare i Järva, Stockholms stad och polisen för att skapa en trygg och välfungerande boendemiljö.

Invigningen uppmärksammades både i Stockholms Direkt och DN.

Läs om invigningen i DN

Läs om invigningen i Stockholm direkt