Trygghetsvandring i Akalla

Igår genomförde vi en trygghetsvandring i Akalla. Vi gick längs Sibeliusgången och i Faren som en uppföljning av de nya trafikhindren till Sibeliusgången. Det var glädjande att det inte fanns några bilar på den tidigare, trots förbud, trafikerade Sibeliusgången. Vandringen gick även förbi busstorget som många upplever som otryggt.

Vi var 30 personer, fastighetsägare, stadsdelsförvaltning, polis och boende som tillsammans noterade ett 40-tal brister.
En trygghetsvandring handlar om att identifiera otrygga platser och brister i miljön. Bristerna dokumenteras och rapporteras till berörda parter för åtgärd.

I morse uppmärksammade P4 Stockholm våra gemensamma trygghetsvandringar som vi genomför tillsammans med Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning, Trafikkontoret, fastighetsägare och Polis.

Lyssna på P4 Stockholm här