Brottsförebyggande förvaltning

Brottsförebyggande förvaltning var temat för det seminarium som Familjebostäder i Järva arrangerade i veckan för sina förvaltare, där vi hade förmånen att få tala.

Brottsförebyggande förvaltningUlf Malm vd för Fastighetsägare i Järva beskrev bland annat broken-windows teorin och rutinaktivitetsteorin som föreningen grundar mycket av sitt arbete på. Lennart Levander, brottsförebyggare i föreningen och som bland annat arbetar med trygghetsbesiktningar, berättade om hur dessa går till, vad som ingår och på vilket sätt de kan vara ett mycket bra verktyg i fastighetsägarnas arbete med att minska brottsligheten och öka tryggheten i sina fastigheter.

Efter seminariet gick hela gruppen till en av Familjebostäders fastigheter och följde upp en tidigare genomförd trygghetsbesiktning.