Skårbygränd upprustad

Igår invigdes upprustningen av Skårbygränd i Rinkeby som bland annat inneburit rivning av en grillkiosk som bidrog till en otrygg miljö, ny integrerad belysning och en trappa som förbinder Skårbygränd med Norra Rinkebyvägen och Norra stadsparken.

Invigningen var enbart för berörda aktörer och pressen men livesändes på stadsdelsförvaltningens Instagram för övriga intressenter.

Ulf Malm, vd för Fastighetsägare i Järva, var med vid invigningen. Han lyfte den goda samverkan mellan Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, fastighetsägare, polisen och trafikkontoret som gjort detta projekt möjligt. Fastpartner AB (FPAR) som är centrumägare men också Familjebostäder och Stockholmshem som är berörda fastighetsägare har varit aktiva i samarbetet.

Invigningstalare var Rinkeby-Kistas stadsdelsdirektör Susanne Leinsköld, stadsdelsnämndens ordförande Benjamin Dousa, trafikborgarråd Daniel Helldén samt äldre- och trygghetsborgarråd Erik Slottner. De lyfte alla viljan att samverka och att skapa tryggare och trivsammare platser.

Invigning Skårbygränd