Lägenhetsinbrotten fortsätter minska kraftigt i Järva

Lägenhetsinbrotten fortsätter att minska kraftigt i Järva. Mellan 2018 och 2019 minskade de med 65 procent. För tio år sedan var antalet anmälda lägenhetsinbrott i Järva sju gånger högre än idag.

Stadsdelarna i Järva var vid den tiden de mest drabbade stadsdelarna/kommunerna i Sverige i förhållande till folkmängden. I en studie som genomfördes av Fastighetsägare i Järva 2010 bedömdes detta problem ha en stor påverkan på status och trivsel och därmed fastighetsvärdena i området. I studien fanns flera åtgärdsförslag till medlemmarna. Framförallt handlade det om att göra sin hemläxa med trygghetsbesiktningar av bostadsfastigheter som grund. Sedan dess har en mängd åtgärder som handlar om förvaltning och underhåll genomförts – med resultatet betydligt färre brottsdrabbade Järvabor.

lägenhetsinbrott 2019