Fastighetsägare i Järva arbetar för ett tryggare och trivsammare Järva

Föreningen Fastighetsägare i Järva bildades 2007 på initiativ av Svenska Bostäder i nära samverkan med Fastighetsägarna Stockholm. Ett av underlagen för bildandet var en omfattande kartläggning och faktasammanställning som Svenska Bostäder genomfört för hela Järva. Rapporten från kartläggningen visade på värdet av samverkan mellan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar (brf), samtidigt som den underströk vikten av att utveckla ett nära samarbete med andra intressenter som polisen och stadsdelsnämnderna.

Verksamhetsberättelse 2019Sedan dess har föreningen arbetat med brottsförebyggande åtgärder som platssamverkan kring otrygga platser, trygghetsbesiktningar av medlemmars fastigheter och trygghetsvandringar i samarbete med polisen och stadsdelsförvaltningen som resulterar i åtgärds- och förbättringsförslag adresserade till den som har rådighet överplatsen. Föreningen upphandlar också gemensamma entreprenader för medlemmarna vad gäller bevakning, parkeringsövervakning/parkeringsautomater, grovavfallshämtning samt städtjänst för miljöstugor. Föreningen erbjuder även sina medlemmar seminarier med aktuella ämnen (olaga andrahandsuthyrning, trygg lokaluthyrning mm) och arrangerar studiebesök.

Tillsammans får vi en starkare röst och kan vara med och påverka utvecklingen av Järva. Vi har en nära dialog med stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret och polisen.

Det finns 25 120 bostadslägenheter i Akalla, Husby, Kista, Hjulsta, Tensta och Rinkeby. I december 2019 var cirka 73 procent av hushållen eller 17 908 lägenheter i Järva anslutna till föreningen genom sin hyresvärd, bostadsrättsförening eller samfällighetsförening.

Här kan du ladda ner föreningens verksamhetsberättelse för 2019 där du kan läsa mer om vad föreningen gjorde under året.