Fastighetsägarnas långsiktiga arbete ger resultat

Det är fantastiskt glädjande att våra medlemmars långsiktiga arbete med trygghet och trivsel i och kring sina fastigheter ger så stort resultat. Detta har blivit uppmärksammat av P4 Stockholm.

Här kan du läsa mer och höra ett inslag i nyheterna där bland annat vår VD Ulf Malm uttalar sig.

En kartläggning över lokalpolisområde Järva visar att bostadsinbrott och försök till bostadsinbrott har minskat med 80% i Järva mellan 2014-2020.
Samtidigt visar Stockholm stads trygghetsmätning 2020 att den upplevda tryggheten ökar kraftigt. Trygghetsarbetet är ett ständigt pågående förvaltnings- och underhållsarbete hos fastighetsägarna. En annan viktig del i trygghetsarbetet är den samverkan som finns mellan fastighetsägare, Stockholms stad genom stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta, Polismyndigheten och Trafikkontoret, Stockholms stad.

läs mer om bostadsinbrotten som har sjunkit med 80% i Järva.

vinter i Järva