Närvaro i fokus när Einar Mattsson arbetar med trygghet och trivsel i Hjulsta

Långsiktigt systematiskt arbete, aktiv förvaltning och närvaro är konceptet för Ylva Forslund och hennes kollegor när de arbetar med att öka tryggheten och trivseln i Einar Mattssons fastigheter i Hjulsta.

I år vann Einar Mattsson två kundkristaller för ”Största lyft av serviceindex” i kategorierna lägenheter respektive lokaler.

Vi fick jättebra resultat i AktivBo:s hyresgästmätningar 2020. Vi har arbetat långsiktigt under många år med dessa frågor så det känns fantastiskt att det ger resultat, säger Ylva Forslund områdesförvaltare i Hjulsta.

2008 köpte Einar Mattsson fastigheterna i Hjulsta och vid första AktivBo-mätningen låg resultaten i botten. Sedan dess har man arbetat med att åtgärda brister och öka tryggheten och trivseln för de boende. AktivBo är en benchmark-undersökning där hyresvärdar kan mäta kundnöjdhet bland sina hyresgäster.

Ylva Forslund och Kim Norén

Ylva Forslund är områdesförvaltare och har arbetat hos Einar Mattsson sedan 1999 och i Hjulsta sedan 2013. Hennes kollega Kim Norén som är förvaltare har arbetat i Hjulsta sedan 2014 och på Einar Mattsson sedan 2011.

Besiktningar fungerar som underlag till trygghetsåtgärder

Genom Fastighetsägare i Järva har besiktningar för att öka tryggheten genomförts i omgångar, den senaste i vintras.

Vi gör åtgärder utifrån dessa löpande, men vi har många huskroppar att besöka och åtgärda. I år ska vi bland annat byta ut de nätväggar som finns kvar i vissa källare, mot säkrare avskiljningar mellan källarförråden, säger Ylva.

Tidigare har man bland annat bytt ut källardörrarna så att de nu är säkrare och har glasrutor så att man ser in, vilket ökar den upplevda tryggheten. Källarna har också rörelsestyrd belysning så att den tänds automatiskt när man går in och man ser också om någon redan är där.

Alla portar och vissa källare har Aptus låssystem och arbete pågår med installation till alla källare och utrymmen dit hyresgäster ska ha tillträde.

Det har hänt att man stängt av alla nyckelbrickor till ett hus om obehöriga rört sig där, då får hyresgästerna hämta ut nya brickor mot uppvisande av legitimation.

Vid dessa tillfällen får vi också kännedom om oriktiga andrahandsuthyrningar då boende kommer som inte finns på kontrakten, berättar Ylva.

Det finns en del oriktiga andrahandsuthyrningar. Dessa kan dels uppmärksammas i samband med nyckelbricks-byte, men även vid de tekniska besiktningar som utförs i varje lägenhet vartannat år.

När man tittar på eventuella skador som läckande kranar, felaktiga elledningar lägger man ofta märke till om det inte verkar vara kontraktsinnehavaren som bor i lägenheten eller om en lägenhet fungerar som en slags sovcentral, säger Kim

Han berättar vidare att dessa besiktningar är uppskattade av hyresgästerna, de ser att vi är närvarande och tar hand om fastigheterna. Vid de tekniska besiktningarna går en besiktningsman, från Einar Mattssons huvudkontor, med tillsammans med fastighetstekniker och förvaltare.

Kim berättar också att en viktig del av trygghetsarbetet är städningen.

Det städas och plockas kontinuerligt, dessutom har vi måndags-städning, då går vi alla ut tillsammans, fastighetstekniker, fastighetsskötare och arbetsledare. Då lär vi alla känna området och de som bor känner igen oss, säger Kim.

Tapet i källsorteringsrummen med foton från Hjulsta.
Foto: Einar Mattsson

En andra trivselhöjande aktiviteter är att vi tapetserat i källsorteringsrummen med foton från Hjulsta. Och så har vi ju muralmålningen på en av husgavlarna som heter Let´s talk av konstnären Marie Rantanen, berättar Ylva.

Muralmålningen som invigdes 2019 fick 2020 ”Årets hederspris” vid galan Stockholm Konst på Liljevalchs.

Let´s talk av konstnären Marie Rantanen

Möten för ökad trygghet och trivsel

Under Coronapandemin har man inte kunnat ha möten med de boende på samma sätt som tidigare, men innan pandemin har Ylva, Kim och deras kollegor haft regelbundna möten, bland annat för nyinflyttade där både polisen och hyresgästföreningen är med. De har även boendemöten med hyresgästföreningen, där man berättar vad som kommer att göras men även får input från de boende.

Vi har dessutom trapphusmöten som började med att det var oro i trapphusen. När vi tidigare bjöd in till ett möte i en lokal kom det enstaka hyresgäster. Nu har vi mötena i trapphusen vid tider då många rör sig där och det har blivit stor skillnad. Hyresgästerna pratar med oss och med varandra. Vi har även med fältassistenter på mötena och dessa är väldigt uppskattade och brukar ge resultat, berättar Ylva

Närvaro, närvaro, närvaro

Både Ylva och Kim vittnar om att de trivs i Hjulsta.

Detta är det roligaste området hos Einar Mattsson, vi är så nära hyresgästerna, vi har vårt kontor här och är en del av Hjulsta och många vänder sig till oss, säger Kim.

 

Vi är en samlingspunkt, att vara närvarande är en av de viktigaste delarna i trygghetsarbetet, säger Ylva.

Och mycket riktigt svarar de på frågan om tre tips för att få nöjda hyresgäster:

  1. närvaro
  2. närvaro
  3. närvaro

 Det är viktigt att man tar sig tid. Till exempel de tekniska besiktningarna tar tid både att förbereda, genomföra och följa upp, men det ger så mycket tillbaka. Inte bara för att vi kan åtgärda fel och brister utan vi skapar också relationer.

God utomhusmiljö

Einar Mattsson arbetar också mycket med utomhusmiljön.

I vartenda projekt vi gör så tänker vi trygghet och i utemiljön försöker vi få bort mörka hörn och skapa trygga platser, det ska vara upplyst och översiktligt, säger Kim

odlingslådor och ätbara växter i planteringarna
Foto: Einar Mattsson

En annan aktivitet i utemiljön är odlingslådor och ätbara växter i planteringarna. Än så länge driver Einar Mattsson dessa själva men de boende får både plocka och plantera. Einar Mattsson har också planterat ängar och har en bikupa i området.

Näst på tur står att byta ut all loftgångsbelysning och det tror man blir ett rejält lyft för hela Hjulsta.

Aktiviteter för de boende ökar grannsämjan

Einar Mattsson arrangerar även aktiviteter för de boende, bland annat en familjedag – Hjulstadagen, med bland annat tipspromenad, barnteater, pysselhörna och läshörna med böcker som barnen sedan får ta med sig hem. Hit brukar ledarna från läxhjälpen komma och läsa för de mindre barnen.

Vi bekostar också läxhjälp i samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen, i Hjulsta Grundskola där skolan väljer ut motiverade elever som vill få behörighet till gymnasiet. Berättar Ylva.

Einar Mattsson arrangerar också trygghetsvandringar i området där staden, polisen och Fastighetsägare i Järva går med. Vandringarna protokollförs i syfte att åtgärda de brister och förbättringsmöjligheter man uppmärksammar.

Einar Mattsson har 1200 lägenheter i 16 fastigheter fördelat på ca 40 huskroppar i Hjulsta. Här kan du läsa mer om Einar Mattsson 

Text: Katarina Magnusson