Husby

Tack styrelse, medlemmar och samarbetspartners för ett fantastiskt verksamhetsår!

Fastighetsägare i Järva ser tillbaka på 2022 som ett händelserikt och spännande år. Vi har haft fokus på att etablera relationer och arbeta med konkret trygghet i våra bostadsområden. Innan vi vilar upp oss för ett nytt spännande 2023 vill vi blicka tillbaka på 2022. Våra medlemmar har genomfört över 20 trygghetsbesiktningar, det innebär att […]

Tack styrelse, medlemmar och samarbetspartners för ett fantastiskt verksamhetsår! Läs mer »

Trygghetsvandring i Husby 10 maj

Välkommen på trygghetsvandring i Husby. Samling vid medborgarkontoret i Husby, Edvard Griegsgången 9. Trygghetsvandringen tar cirka 2 timmar. Berörda fastighets- och markägare är Svenska Bostäder, SISAB, Brf Vikingen, Trafikkontoret och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Syftet med trygghetsvandringen är att identifiera otrygga platser och brister i utemiljön. Bristerna rapporteras sedan till berörda parter för åtgärd. Tid: Tisdagen den

Trygghetsvandring i Husby 10 maj Läs mer »

Trygghetsvandringar i Rinkeby och Husby

En trygghetsvandring är en utemiljöbesiktning ur ett trygghetsperspektiv. Genom att vara synliga och hjälpa till att skapa en bättre utomhusmiljö i stadsdelarna bidrar vi till att öka trygghet och trivsel för de som bor, besöker och verkar i våra områden. Under en trygghetsvandring identifierar otrygga platser och brister i utemiljön. De synpunkter som kommer upp

Trygghetsvandringar i Rinkeby och Husby Läs mer »