Trygghetsvandring i Husby

Vid trygghetsvandringen i Husby i veckan var det god uppslutning med ett tjugotal deltagare från Svenska Bostäder, Brf Vikingen, Trafikkontoret, Hyresgästföreningen, Polisen och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.
Trygghetsvandringarna arrangeras i samverkan mellan föreningen, Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning och polisen. Under en trygghetsvandring identifierar vi tillsammans otrygga platser och brister i utemiljön. Växtlighet som skymmer gatubelysning, klotter, hål i parkväg och ett trasigt staket noterades i protokollet som skickas till berörda parter för åtgärd.
Trygghetsvandring i Husby