Trygghetsvandring i Kista 24 maj

Välkommen på trygghetsvandring i Kista.

Vandringen utgår från Brf Brandsös samlingslokal på Kastrupgatan 9 och avslutas i Ärvinge. Trygghetsvandringen tar cirka 2 timmar. Berörda fastighets- och markägare är Brf Brandsö, Brf Odense, Brf Rödby, HSB Stockholm, SISAB, Svenska Bostäder, Trafikkontoret och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Syftet med trygghetsvandringen är att identifiera otrygga platser och brister i utemiljön. Bristerna rapporteras sedan till berörda parter för åtgärd.

Tid: Tisdagen den 24 maj kl. 18.00
Samling: Kastrupgatan 9, Brf Brandsös samlingslokal
Anmälan: linnea.eklof@jarvafast.se senast fredagen den 20 maj.

Ladda ner inbjudan med karta som pdf.

Varmt välkomna önskar Fastighetsägare i Järva, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Järva!