Kolmakadam i kampen mot råttor

Råttor trivs i tätbebyggda områden där människor bor och de gräver gärna bon i rabatterna. Vi gjorde ett studiebesök hos Einar Mattsson som använder sig av kolmakadam i kampen mot råttorna.

Tillsammans med våra medlemmar från Fastpartner, Victoriahem och Micasa besökte vi Einar Mattsson i Tensta för att se och inspireras av deras arbete. Vid Åvingegränd i Tensta har de gjort en omfattande renovering av hela gården med nya fina lekredskap, det är ljust och trevligt för dem som bor och mindre trevligt för råttorna tack vara kolmakadammet.

Istället för jord har Einar Mattsson lagt kolmakadam i sina rabatter och runt fastigheterna. Kolmakadam består av biokol (små bitar av kol laddade med näring som långsamt tas upp av växternas rötter) och av kompost som sedan blandats med större gruskorn, kallat makadam.
Råttorna gillar inte kolmakadamen eftersom de misslyckas att gräva bon då gruset rasar ner i hålet.