Barnens ger sitt perspektiv på tryggheten i Husby

I veckan genomfördes en trygghetsvandring med barn, 10-12 år i Husby. De bestämde rutten genom att de tidigare berättat om platser som de upplever som trygga och mindre trygga.

Under vandringen gav barnen flera bra förslag på hur man kan förbättra tryggheten i området. Förslagen sammanställs och skickas till de aktörer som har rådighet över platsen.

Vandringen genomfördes i samverkan mellan Fastighetsägare i Järva, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Svenska Bostäder och Husby ungdomsgård. Stort tack till Caroline Dahlbom och Linnea Eklöf för ert fina och viktiga arbete.

Trygghetsvandring med barn