Styrelsekonferens för en långsiktig vision för Fastighetsägare i Järvas arbete

Onsdagen den 19 oktober genomförde vi vår årliga styrelsekonferens för Fastighetsägare i Järva.

Bee Urban Sweden AB höll en inspirationsföresläsning om placemaking, urban grönska, attraktivitet, trygghet och trivsel. Efter det var vi laddade och fulla av inspiration för en workshop kring föreningens verksamhet 2023. Föreningens medlemmar valde två prioriterade ämnen från sina respektive verksamhetsplaner inför 2023. Därefter bröt vi ner dem in i föreningens verksamhetsmål, som är Ökad trivsel, Tilltalande fysisk miljö, Ändamålsenlig stadsplanering och Högt anseende och status.

Utifrån detta arbete har vi nu ett bra underlag som ger oss riktlinjer till föreningens verksamhetsplanering för 2023 där vi kan haka i medlemmarnas verksamheter på ett konkret sätt och skapa en långsiktig vision för Fastighetsägare i Järvas arbete.

Stort tack till alla som deltog och bidrog nu har vi alla förutsättningar för att ta nästa steg i föreningens utveckling!

Victoria Callenmark Stadsdelsförvaltningarna i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista, Elin Sundqvist Familjebostäder, Emil Westerdahl Svenska Bostäder, Helena Olsson, Fastighetsägarna Stockholm, Herbert Silberman BRF Pargas, Igor Borg Fastpartner, Martin Toller Stockholmshem, Åsa Steen Svenska Bostäder samt Sanna Berg, Karin Göransson, Jonathan Gustafsson Berg och Linnea Eklöf Fastighetsägare i Järva.

Styrelsekonferens 2022