Verksamhetsplanering 2023

Nu har vi haft vår årliga gemensamma verksamhetsplanering tillsammans, Fastighetsägare i Järva, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, Skärholmens Fastighetsägare och Rågsveds Fastighetsägare.

Ett av årets teman var ökat samarbete mellan föreningarna. Vi gjorde bland annat en gemensam SWOT-analys. Intressant och lärorikt både för respektive förening, men också för att se våra likheter och olikheter i utmaningar och möjligheter.

Systerföreningarna har stor potential att utvecklas tillsammans. Vi är ivriga på att ge våra respektive verksamheter större genomslagskraft och än större möjlighet att kunna skapa synergieffekter, vilket gör en lyckad gemensam verksamhetsplanering viktig. Arbetet handlade bland annat om att stärka en gemensam strategi för kunskapsspridning.

Varje förening har dessutom haft tid att fokusera på och arbeta med sina respektive verksamhetsplaner för 2023. Det blev två intensiva dagar som fyllt oss med energi och framtidsplaner för tryggare och trivsammare stadsdelar.
Tillsammans kan vi göra skillnad!